Gemeente Gemeentelijke basisscholen Erpe-mere

Schoolraad

De schoolraad is bevoegd tot het overleggen en adviseren van een aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en vergadert minimaal driemaal per jaar in de Gemeentelijke Basisschool, Molenveld 11 te Burst.

De huidige schoolraad bestaat uit:

  • De voorzitter: Mevr. Els De Clercq

De vertegenwoordiger(s) van het personeel:

  • juf. Nathalie Van der Meulen & juf. Nele Brondeel

De vertegenwoordiger(s) van de ouders:

  • mr. Maikell Cobbaut
    mevr. Kirsten De Smet

De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad.
De voorzitter bepaalt de agendapunten. 
De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.