Gemeente Gemeentelijke basisscholen Erpe-mere

Lagere school

In onze lagere school zetten we sterk in op de individuele noden van onze kinderen.

In onze wiskundelessen maken we gebruik van het EDI-principe. Hierbij gaan kinderen die sterk zijn snel aan het werk en de kinderen die het nog moeilijk hebben krijgen in kleine groep extra uitleg.
Kinderen die extra uitdaging nodig hebben zitten regelmatig in een verrijkingsklas waar ze geprikkeld worden om net iets verder te gaan dan de gewone leerstof.

We hebben een vakleerkracht Frans die in de klas komt, zodat we tijdens de les Frans twee juffen voor de klas hebben.
Op deze manier zetten we vooral sterk in op het spreken van de taal.

Onze school beschikt ook over een techniekjuf. Deze juf werkt samen met de klasjuf aan de leerlijn techniek. Op deze manier ontdekken we de vaardige en technische skills van onze kinderen.

Voor taal stapten we mee in het project van: Kwartiermakers. Elke dag lezen we 15 minuten, in de lagere school én onze kleuterschool.
We versterken het leesplezier, de taalvaardigheid, spelling enz.