Gemeente Gemeentelijke basisscholen Erpe-mere

Lagere school

In onze lagere school zetten we sterk in op de individuele noden van onze kinderen.

In onze wiskundelessen maken we gebruik van het EDI-principe. Hierbij gaan kinderen die sterk zijn snel aan het werk en de kinderen die het nog moeilijk hebben krijgen in kleine groep extra uitleg.
Kinderen die extra uitdaging nodig hebben zitten regelmatig in een verrijkingsklas waar ze geprikkeld worden om net iets verder te gaan dan de gewone leerstof.

Onze school beschikt ook over een technieklokaal. Daar gaat de klasjuf samen met de leerlingen aan het werk om aan de leerlijn techniek te werken. Op deze manier ontdekken we de vaardige en technische skills van onze kinderen.

Voor taal stapten we mee in het project van: Kwartiermakers. Elke dag lezen we 15 minuten, in de lagere school én onze kleuterschool.
We versterken het leesplezier, de taalvaardigheid, spelling enz.

Meer info

Klik hier om te weten wie er in ons team zit.