Gemeente Gemeentelijke basisscholen Erpe-mere

ICT

ICT ( informatie- en communicatietechnologie) is een begrip dat meer en meer voorkomt in onze maatschappij. Het is dus ook niet meer weg te denken uit onze dagelijkse klaspraktijk.
Als school willen we er voor zorgen dat onze kleuters en leerlingen op een verantwoorde, veilige en gezonde manier omgaan met de verschillende media die hen aangeboden worden.

Daarom starten we met ICT van in de kleuterklas. Geleidelijk aan maken we de uitdaging groter. Op het einde van het 6e leerjaar zijn onze leerlingen zeer vertrouwd met de computer en andere media.

Wij zijn zeer dankbaar voor de ICT-uitrusting op onze beide scholen.

 • Zo beschikt elke lager klas over een interactief smartbord dat in de hoogte verstelbaar is.
 • In de kleuterklassen zijn er interactieve touchscreens van Clevertouch aanwezig, die steeds op hoogte van elk kind kan gebracht worden.
 • Ook zijn er Chromebooks op de school aanwezig.
  Dit zijn laptops die in de klas kunnen gebruikt worden voor opzoekingswerk te verrichten.
 • Iedere leerling beschikt over een persoonlijk 'Microsoft Office 365 - account'.
  Dit laat toe, dat de leerling ook soms thuis aan bepaalde opdrachten kan verder werken en zich op deze wijze ook kan voorbereiden op het middelbaar en de digitale toekomst waar we langzaam naar evolueren.
 • De 3e graad heeft door de succesvolle (Digi)sprong, vanuit Onderwijs Vlaanderen, een persoonlijke laptop ter beschikking om in de klas en buiten de klas te werken aan schoolse taken.


Onze uitgangspunten:

 • Leren mét ICT
 • ICT als hulpmiddel voor een krachtige leeromgeving
 • ICT moet praktijk relevant zijn
 • ICT moet gelijke kansen bieden
 • ICT leert attitudes voor dagelijks leven en klaspraktijk