Gemeente Gemeentelijke basisscholen Erpe-mere

GBS De Schatkist

Vanwaar de naam "De Schatkist"?

Onze school is een schatkamer vol met schatten, kleine en grote. Wij willen hen ondersteunen in hun ontwikkeling en bijstaan in het verwerven van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. Magische krachten hebben we niet, maar we blijven proberen om aan veel verwachtingen te voldoen. 
 

Graadklassen? Een bewuste keuze!!!

In onze kleuter en lagere school zijn de groepen zo ingedeeld dat er steeds twee leeftijden bij elkaar zitten. Een systeem met allen maar voordelen. Wij zetten ze graag even op een rijtje voor u.

  • De jongere en oudere kinderen leren van elkaar. Ze leren zorg te dragen voor elkaar, samen te beslissen en samen verantwoordelijk te zijn.
  • De jongere kinderen zien waarmee de klasgenoten bezig zijn, ze kunnen zich identificeren met hen.
  • Omgekeerd ontdekken de oudere kinderen, bij het bieden van hulp, dat ze al verder staan. Het besef dat zij daartoe inspanningen hebben moeten leveren, draagt ertoe bij dat ze geduld hebben met de jongeren.
  • Het is goed in de ontwikkeling dat kinderen nu eens de jongste, dan weer de oudsten zijn.
  • De juf werkt ook twee jaar met hetzelfde kind, ze kan het kind daardoor beter begrijpen en begeleiden.
  • Een groot voordeel is ook dat een leerling voor een bepaald leerstofonderdeel kan mee volgen met de jongere groep of omgekeerd. Als leerstof te moeilijk is, haken kinderen immers af. Als het te simpel is ,voelen kinderen geen uitdaging meer. In beide gevallen gaat dit ten koste van de betrokkenheid.
  • Graadsklassen bieden een uniek kader om aan elk kind, met elk zijn specifieke noden, tegemoet te komen.
  • De zelfstandigheid bij de kinderen groeit. Ze worden er immers toe gedwongen. Er is meer probleemoplossend gedrag merkbaar.
De leerkrachten uit ons team geven reeds enkele jaren in dit systeem les en goochelen ondertussen met deze specifieke vorm van lesgeven. Zij halen het maximum uit de kinderen. En ook de schoolresultaten van onze oud-leerlingen spreken voor zich ...