Gemeente Gemeentelijke basisscholen Erpe-mere

Schoolteam Schatteneiland

Vervangend Directeur Juf Ann De Langhe
Onthaalklas Juf Veerle
  Juf Martine
1KK Juf Ingrid
2KK Juf Nele Niemegeers t.v.v. juf Ann De Langhe (vervangend directeur)
3KK Juf Ann Mertens
  Juf Lana De Jonge t.v.v. juf Jolien Van Impe
1e Leerjaar  Juf Jolene Van der Biest
2e Leerjaar B Juf Nelly Stalpaert
2e Leerjaar A Juf Rani Vermeulen
3e Leerjaar Juf Melissa Rottiers
4e Leerjaar Juf Leen Haustraete
5e Leerjaar Juf Evelien Van Bockstaele
6e Leerjaar Juf Barbara De Wael
   
L.O. Meester Freek Hostens
   
Zedenleer Juf Ann De Hertog
Godsdienst Juf Veerle Braet
Techniek Juf Viky Moreels
Frans Juf Nele Brondeel
ICT Juf Melissa Rottiers
Zorg Juf Sandra De Vuyst
  Juf Nele Brondeel
SES Juf Viky Moreels
  Juf Veronique Muylaert
Pedagogisch ondersteuner Kleuter Juf Nathalie Van der Meulen
  Juf Nele Van Driessche
Pedagogisch ondersteuner Lager Juf Veronique Muylaert
Kinderverzorgster Juf Vera De Groot
  Juf Jana Van den Bergh
Onderhoudspersoneel Yvette De Ridder
  Tanja Van Geyt
  Karine De Bruycker
Naschoolse opvang Lydia Van Obbergen