Gemeente Gemeentelijke basisscholen Erpe-mere

Schoolteam De Schatkist

Vervangend directeur Juf Ann De Langhe
K0-1KK Juf Nathalie Van der Meulen
2KK-3KK Juf Nele Van Den Driessche
1ste graad Juf Gretel Verbrugge
2de graad Juf Viky Moreels
3de graad Juf Nele Brondeel
L.O. Meester Freek Hostens
Zedenleer Juf Ann De Hertog
Godsdienst Juf Veerle Braet
ICT Juf Melissa Rottiers
Zorg Juf Sandra De Vuyst
Juf Sofie De Nul
SES Juf Sofie De Nul
Pedagogisch ondersteuner Lager Juf Veronique Muylaert
Kinderverzorgster Juf Jana Van den Bergh
Onderhoudspersoneel Marinde De Coen
Katy Daem
Christa Van Belle
Naschoolse opvang Karine Dooremont