Gemeente Gemeentelijke basisscholen Erpe-mere

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

CLB-medewerker: Jurgen SymoensKern van CLB-begeleiding?

 • De leerling staat centraal
 • Correct informeren
 • Aandachtig luisteren
 • Bemiddelen waar nodig
 • Altijd helpen
 • Motiveren en ondersteunen
 • In alle vertrouwen


Begeleiding op 4 domeinen

 • Het leren en studeren
  Leerlingen en ouders kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op CLB - medewerkers i.v.m. studie - en motivatieproblemen, leerproblemen en/of leerstoornissen zoals dyslexie, ADHD, dyscalculie...

 • De schoolloopbaan
  Samen op zoek naar de juiste studierichting, school of aangepast studieaanbod.
  Is het nuttig om een leerjaar te hernemen, kan mijn kind naar Buitengewoon Onderwijs? ...

 • Psycho-Sociaal functioneren
  Het CLB biedt begeleiding en ondersteuning voor jongeren die het moeilijk hebben met vb. zichzelf, de thuissituatie, schoolse aangelegenheden (vb. pesten, faalangst, ...). Er wordt nauw samengewerkt met externe diensten uit de hulpverlening en waar nodig kan er doorverwezen worden.

 • Preventie Gezondheidszorg
  Samen werken aan een gezonde levensstijl.
  Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. Tijdens deze contactmomenten worden een aantal elementen uit de ontwikkeling en de leefgewoonten nagegaan.


Wanneer een CLB-consult?

 • In de 1e kleuterklas (of wanneer je 3 jaar oud bent)
 • In het 1e leerjaar (of wanneer je 6 jaar oud bent)
 • In het 4de leerjaar (of wanneer je 9 jaar oud bent)
 • In het 6de leerjaar (of wanneer je 11 jaar oud bent)

Ook in het middelbaar ga je nog één keer langs voor een CLB-consult. Dat is in 3de jaar of wanneer je 14 jaar oud bent.

Wat tijdens een CLB-consult?

 • Tijdens het CLB-consult kijken ze naar jouw groei en ontwikkeling: kan je goed horen? Kan je goed zien? Ze wegen en meten je ook. Ze kijken ook naar hoe jouw lichaam zich ontwikkelt.
 • Daarnaast vragen ze ook aan jou hoe je je voelt. Hoe loopt het op school? Hoe gaat het thuis? Heb je vrienden bij wie je terecht kan?
 • In het 6de leerjaar hebben ze extra aandacht voor jouw leefstijl. Heb je hierover vragen? 
 • Zijn er nog andere vragen? Die kan je tijdens het consult zeker stellen! Zit je nog met een probleem waarover je graag even wil babbelen? Laat dat dan zeker weten aan de verpleegkundige of dokter tijdens het CLB-consult. Ze gaan samen met jou op zoek naar een antwoord op jouw vraag.

Wat na een CLB-consult?

 • Na het consult krijg je altijd een brief mee van het CLB.
 • Soms vraagt het CLB dat je na het consult langsgaat bij een andere dokter of huisarts.
 • Heb je na het consult nog vragen? Contacteer dan jouw CLB. Je kan ook chatten met het CLB of neem een kijkje op Onderwijskiezer.