Gemeente Gemeentelijke basisscholen Erpe-mere

Bos- en zeeklassen

De school organiseert voor de leerlingen van het 3e t.e.m. het 6e leerjaar om de twee jaar afwisselend bos- of zeeklassen. De leerlingen zijn niet verplicht om hier aan deel te nemen.
De ouders dienen hiervoor een schriftelijke toestemming te ondertekenen om hun kind te laten deelnemen aan deze activiteiten.

De bijdrage van de ouders kan maximaal € 440 bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.

  • Deze lijst is niet limitatief – bijsturingen gebeuren door het schoolteam.
  • De bijdrage gebeurt op basis van de kostenraming vorig schooljaar – aanpassingen gebeuren door het schoolteam.
  • Deze extra–murosuitstappen zijn volwaardige klasactiviteiten:
       <     Niet–deelname, voor welke reden ook, gebeurt in overleg met klastitularis en directie.
       <     Bij niet–deelname wordt de leerling in een andere klasgroep ondergebracht op de school.
       <     Afwijkingen op de organisatie worden niet toeaangest!

Deze extra–murosactiviteiten vragen naast de financiële inspanning van ouders, een massa organisatie vanuit directie en schoolteam.
Maar zonder enige twijfel geven deze pedagogische en/of sportieve uitstappen een grote meerwaarde aan het verstrekte onderwijs van jullie en onze kinderen.